rightBorder
Konfigurator
Vsi oddelki
(+386) 01 429 3333 / Prodaja
(+386) 064 273 405 / Servis
Lokacija trgovine Ljubljana
Iskalnik:

Digitalni boni '22

F.U.N.T.E.C.H D.O.O. bo sprejemal digitalne bone.
Za vsa povpraševanja in naročila smo na voljo preko telefona (01 429 3333) ali elektronske pošte (boni22@funtech.si).
Postopek unovčevanja digitalnih bonov '22 je sledeč:
ko bo kupec izbral blago, bo pristopil do prodajalca in mu povedal, da bi zanj rad unovčil digitalni bon. Pri tem bo prodajalcu predal Izjavo o unovčitvi digitalnega bona '22. Prodajalec bo najprej preveril identiteto upravičenca, in sicer z izjavo o unovčitvi in vpisom EMŠO in davčne številke, v primeru nakupa v poslovalnici tudi z osebno izkaznico, potnim listom ali dovoljenjem za stalno prebivanje.
Prodajalec z vpisom podatkov v informacijski sistem FURS pridobi podatek ali je kupec upravičenec do bona in kolikšno je razpoložljivo dobroimetje.
Izjava o unovčitvi digitalnega bona '22
https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/SDP/Dokumenti/Izjava-o-unovcitvi-digitalnega-bona-22.doc
Če upravičenci bone združujejo (bratje, sestre, polbratje in polsestre, ki so učenci zadnje triade OŠ, dijaki ali študentje) je potrebno izpolniti in predložiti še Izjavo o združitvi digitalnih bonov '22.
Izjava o združitvi digitalnih bonov '22
https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/SDP/Dokumenti/Izjava-o-zdruzitvi-digitalnih-bonov-22-.doc
Vrednost digitalnega bona '22
150,00 EUR
Kdo so upravičenci?
Do digitalnega bona '22 ste upravičeni, če ste 12. marca 2022 imeli stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in ste bili takrat:
- šoloobvezen otrok, vpisan v 7., 8. ali 9. razred,
- dijak srednje šole,
- študent višje šole po predpisih o višjem strokovnem izobraževanju,
- študent študijskega programa prve, druge ali tretje stopnje po predpisih o visokem šolstvu 
- stari 55 let ali več in se boste udeležili izobraževanja na področju digitalne pismenosti, subvencioniranega po Zakonu o spodbujanju digitalne vključenosti.
Do digitalnega bona '22 ste upravičeni tudi, če izpolnjujete zgornje pogoje in se šolate v tujini. V tem primeru morate od pristojnega organa pridobiti priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona '22. Za priznanje statusa morate izpolniti in predložiti Vlogo za priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona '22 - šolajoči v tujini (za elektronsko oddajo je potrebno obrazec bodisi v skenirani obliki poslati na gp.sdp@gov.si bodisi oddati na portalu eUprava, kjer bo vloga na voljo najkasneje 15. 6. 2022). O vlogi bo odločal organ, pristojen za informacijsko družbo. Če bo zahtevi za priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona '22 ugodila, vas bo o tem obvestila in  vaše podatke posredovala Finančni upravi Republike Slovenije, ki jih bo za potrebe evidentiranja upravičencev do digitalnega bona '22 vnesla v evidenco digitalnih bonov. Digitalni bon '22 boste lahko unovčili od vpisa v to evidenco.
Za kaj lahko izkoristite digitalni bon?
Digitalne bone '22 boste upravičenci lahko koristili od 15. junija do 30. novembra 2022.
Digitalni bon '22 lahko unovčite izključno za nakup nove, obnovljene ali rabljene računalniške opreme:
- prenosnega, tabličnega ali namiznega računalnika,
- priklopne postaje za prenosni računalnik,
- računalniškega zaslona,
- tipkovnice in miške,
- digitalnega papirja,
- digitalnega peresa,
- čitalnika pametne kartice,
- spletne kamere,
- slušalk z mikrofonom,
- večfunkcijske naprave, optičnega čitalnika (skenerja), tiskalnika,
- 3D tiskalnika,
- zunanje pomnilniške enote,
- posebne računalniške opreme za digitalno vključenost invalidov in
- kompleta za učenje programiranja (vključno s kartičnim računalnikom in programsko opremo za razvojna okolja).
Bratje, sestre, polbratje in polsestre lahko digitalni bon '22 združite z izjavo o združitvi digitalnih bonov '22, ki jo določi vlada, in bone koristite za skupni nakup.
Digitalni bon boste lahko v času njegove veljavnosti izkoristili v več manjših zneskih in pri različnih ponudnikih računalniške opreme. Unovčili ga boste lahko osebno v poslovnih prostorih ponudnika blaga ali s spletnim nakupom na podlagi izjave o unovčitvi digitalnega bona. Izjava vsebuje naslednje osebne podatke: ime in priimek, EMŠO in davčno številko.
Če se bo bon unovčil s spletnim nakupom, se ponudniku blaga pošlje elektronsko podpisano izjavo ali skenirano lastnoročno podpisano izjavo.
Podatek o razpoložljivem znesku za upravičenca bo razviden iz informacijskega sistema Finančne uprave RS. Sami boste imeli vanj vpogled prek aplikacije eDavki.
Če se bo bon unovčil z osebnim nakupom v poslovalnici, je treba predložiti lastnoročno podpisano izjavo in v poslovalnici pokazati osebni dokument.
Če se unovčuje združene digitalne bone '22, se za unovčitev potrebuje tudi Izjava o združitvi digitalnih bonov '22.

Postopek nakupa

▷ V času veljavnosti boste lahko bon izkoristili v celoti ali več manjših zneskih ali pa združili bone več sorojencev, ki so upravičeni do digitalnega bona. Združevanje digitalnih bonov med starši in otroki ni mogoče.

▷ Unovčili ga boste lahko osebno na našem prevzemnem mestu ali preko spletne trgovine na podlagi Izjave o unovčitvi digitalnega bona. Izjava vsebuje naslednje osebne podatke: ime in priimek, EMŠO in davčno številko.

▷ Če se bo bon unovčil s spletnim nakupom, nam boste na boni22@funtech.si poslali elektronsko podpisano izjavo ali skenirano lastnoročno podpisano izjavo in številko spletnega naročila, ki ga prejmete ob oddaji naročila preko spletne trgovine www.funtech.si. Izjavo mora poslati upravičenec do bona ali njegov zakoniti zastopnik oz. starš v primeru, da je upravičenec mlajši od 15 let.

▷ Podatek o razpoložljivem znesku za upravičenca bo razviden iz informacijskega sistema Finančne uprave RS. Sami boste imeli vanj vpogled prek aplikacije eDavki.

▷ Če se bo bon unovčil z osebnim nakupom v poslovalnici, je treba predložiti lastnoročno podpisano izjavo in v poslovalnici pokazati osebni dokument.

▷ Če se unovčuje združene digitalne bone '22, se za unovčitev potrebuje tudi Izjava o združitvi digitalnih bonov


Informacije

Za vsa povpraševanja in naročila smo na voljo preko telefona (01 429 3333) ali elektronske pošte (boni22@funtech.si).


▷ Vse potrebne informacije so na voljo tudi na spodnji spletni povezavi

https://www.gov.si/zbirke/storitve/digitalni-bon/


Odgovori na pogosta vprašanja:

▷ Nakup posamezih računalniških komponent z bonom ni mogoč

▷ V primeru, da je vrednost artikla/ov višja od vrednosti bona, razliko doplačate s plačilnim načinom po svoji izbiri (TRR nakazilo, plačilna kartica, gotovina, plačilo po povzetju), bon lahko koristite tudi za manjše zneske od 150,00 eur.

▷ V primeru odstopa od pogodbe ali garancije izplačilo vrednosti vnovčenega bona v denarju ni mogoče

▷ Strošek poštnine se ne upošteva v vrednost bona in se obračunava ločeno


▷ Ali lahko bon unovčite za nakup komponent za računalnik?

Pri Funtechu lahko koristite digitalne bone '22 tudi za nakup komponent za sestavo računalnika.

Stranka lahko za unovčevanje digitalnega bona '22 sama sestavi računalnik po komponentah, pri čemer mora skupek posameznih komponent zajemati vse ključne komponente, ki so potrebne za to, da naprava deluje kot računalnik.

Skupek ključnih komponent:

1 - Osnovna plošča

2 - Procesor 

3 - Grafična kartica (v kolikor procesor nima integrirane grafične kartice)

4 - Pomnilnik

5 - Disk (SSD ali klasičen HDD)

6 - Ohišje

7 - Napajalnik

Vsa naročila, ki ne bodo vsebovala vseh komponent iz zgornjega seznama, ki so potrebne za to, da naprava deluje kot računalnik, bomo zavrnili oz. ne bo možno koristiti digitalne bone.

Še vedno velja, da nakup posameznih komponent z bonom ni možen!


Vrednost digitalnega bona '22

▷ 150,00 EUR


Za kaj lahko izkoristite digitalni bon?

Digitalne bone '22 boste upravičenci lahko koristili od 15. junija do 30. novembra 2022.

Digitalni bon '22 lahko unovčite izključno za nakup nove, obnovljene ali rabljene računalniške opreme:

- prenosnega, tabličnega ali namiznega računalnika,

- priklopne postaje za prenosni računalnik,

- računalniškega zaslona,

- tipkovnice in miške,

- digitalnega papirja,

- digitalnega peresa,

- čitalnika pametne kartice,

- spletne kamere,

- slušalk z mikrofonom,

- večfunkcijske naprave, optičnega čitalnika (skenerja), tiskalnika,

- 3D tiskalnika,

- zunanje pomnilniške enote,

- posebne računalniške opreme za digitalno vključenost invalidov in

- kompleta za učenje programiranja (vključno s kartičnim računalnikom in programsko opremo za razvojna okolja).


Kdo so upravičenci?

Do digitalnega bona '22 ste upravičeni, če ste 12. marca 2022 imeli stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in ste bili takrat:

- šoloobvezen otrok, vpisan v 7., 8. ali 9. razred,

- dijak srednje šole,

- študent višje šole po predpisih o višjem strokovnem izobraževanju,

- študent študijskega programa prve, druge ali tretje stopnje po predpisih o visokem šolstvu 

- stari 55 let ali več in se boste udeležili izobraževanja na področju digitalne pismenosti, subvencioniranega po Zakonu o spodbujanju digitalne vključenosti.


Do digitalnega bona '22 ste upravičeni tudi, če izpolnjujete zgornje pogoje in se šolate v tujini. V tem primeru morate od pristojnega organa pridobiti priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona '22. Za priznanje statusa morate izpolniti in predložiti Vlogo za priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona '22 - šolajoči v tujini (za elektronsko oddajo je potrebno obrazec bodisi v skenirani obliki poslati na gp.sdp@gov.si bodisi oddati na portalu eUprava, kjer bo vloga na voljo najkasneje 15. 6. 2022). O vlogi bo odločal organ, pristojen za informacijsko družbo. Če bo zahtevi za priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona '22 ugodila, vas bo o tem obvestila in  vaše podatke posredovala Finančni upravi Republike Slovenije, ki jih bo za potrebe evidentiranja upravičencev do digitalnega bona '22 vnesla v evidenco digitalnih bonov. Digitalni bon '22 boste lahko unovčili od vpisa v to evidenco.


Postopek unovčevanja digitalnih bonov '22 je sledeč:

ko bo kupec izbral blago, bo pristopil do prodajalca in mu povedal, da bi zanj rad unovčil digitalni bon. Pri tem bo prodajalcu predal Izjavo o unovčitvi digitalnega bona '22. Prodajalec bo najprej preveril identiteto upravičenca, in sicer z izjavo o unovčitvi in vpisom EMŠO in davčne številke, v primeru nakupa v poslovalnici tudi z osebno izkaznico, potnim listom ali dovoljenjem za stalno prebivanje.

Prodajalec z vpisom podatkov v informacijski sistem FURS pridobi podatek ali je kupec upravičenec do bona in kolikšno je razpoložljivo dobroimetje.

Izjava o unovčitvi digitalnega bona '22

Če upravičenci bone združujejo (bratje, sestre, polbratje in polsestre, ki so učenci zadnje triade OŠ, dijaki ali študentje) je potrebno izpolniti in predložiti še Izjavo o združitvi digitalnih bonov '22.

Izjava o združitvi digitalnih bonov '22


Kakšen bo postopek unovčevanja digitalnih bonov v trgovini, ali se postopek pri nakupu preko spleta razlikuje?

Ko bo kupec izbral blago, bo pristopil do prodajalca in mu povedal, da bi zanj rad unovčil digitalni bon. Pri tem bo prodajalcu predal Izjavo o unovčitvi digitalnega bona '22. Prodajalec bo najprej preveril identiteto upravičenca, in sicer z izjavo o unovčitvi in vpisom EMŠO in davčne številke, v primeru nakupa v poslovalnici tudi z osebno izkaznico, potnim listom ali dovoljenjem za stalno prebivanje. Prodajalec z vpisom podatkov v informacijski sistem FURS pridobi podatek ali je kupec upravičenec do bona in kolikšno je razpoložljivo dobroimetje. Če upravičenci bone združujejo (bratje, sestre, polbratje in polsestre, ki so učenci zadnje triade OŠ, dijaki ali študentje) je potrebno izpolniti in predložiti še Izjavo o združitvi digitalnih bonov '22.

Tudi v spletni trgovini je postopek podoben. Upravičenec bo ob nakupu, ponudniku blaga posredoval podpisano izjavo o unovčitvi bona, oz. jo naložil v kolikor spletni ponudnik omogoči dodajanje priponk pri postopku nakupa. Enako velja za izjavo o združitvi digitalnih bonov.


- Bratje, sestre, polbratje in polsestre lahko digitalni bon '22 združite z izjavo o združitvi digitalnih bonov '22, ki jo določi vlada, in bone koristite za skupni nakup.

- Digitalni bon boste lahko v času njegove veljavnosti izkoristili v več manjših zneskih in pri različnih ponudnikih računalniške opreme. Unovčili ga boste lahko osebno v poslovnih prostorih ponudnika blaga ali s spletnim nakupom na podlagi izjave o unovčitvi digitalnega bona. Izjava vsebuje naslednje osebne podatke: ime in priimek, EMŠO in davčno številko.

- Če se bo bon unovčil s spletnim nakupom, se ponudniku blaga pošlje elektronsko podpisano izjavo ali skenirano lastnoročno podpisano izjavo.

Podatek o razpoložljivem znesku za upravičenca bo razviden iz informacijskega sistema Finančne uprave RS. Sami boste imeli vanj vpogled prek aplikacije eDavki.

- Če se bo bon unovčil z osebnim nakupom v poslovalnici, je treba predložiti lastnoročno podpisano izjavo in v poslovalnici pokazati osebni dokument.

- Če se unovčuje združene digitalne bone '22, se za unovčitev potrebuje tudi Izjava o združitvi digitalnih bonov '22.


Obrazci

Izjava o unovčitvi digitalnega bona '22

Izjava o unovčitvi digitalnega bona 22 (doc, 66 KB)

Izjava o unovčitvi digitalnega bona 22 (pdf, 193 KB)


Izjava o združitvi digitalnih bonov '22

Izjava o združitvi digitalnih bonov 22 (doc, 73 KB)

Izjava o združitvi digitalnih bonov 22 (pdf, 229 KB)


Vloga za priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona '22 - šolajoči v tujini

Vloga za priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona 22 šolajoči v tujini (doc, 77 KB)

Vloga za priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona 22 šolajoči v tujini (pdf, 312 KB)

Vsi oddelki

Komponente
Grafične kartice
Procesorji CPU
Matične plošče
Pomnilniki RAM
Trdi diski, SSD
Optične enote
Napajalniki
Ohišja
Več...

Zasloni
LED zasloni
Dodatki za zaslone
Več...

Grafične tablice
Grafične tablice
Dodatki za grafične tablice
Več...

Pisarniška oprema
Drobni pisarniški pripomočki
Nalepke in folije
Papir
Več...

NAS sistemi
Več...

POS oprema
Čitalci črtne kode
Blagajniški predali
POS prikazovalniki
POS tiskalniki
POS računalniki
Več...

Razdelilci in zaščita
Več...

Navidezna resničnost (VR)
Več...


Prenosni računalniki
Izberi velikost prenosnika
Dodatki
Več...

Avdio/Video
Zvočniki
Bluetooth zvočniki
Hišni kino
MP3/MP4 predvajalniki
Multimedijski predvajalniki
Projektorji
Dodatki za projektorje
Projekcijska platna
Več...

Igralni pripomočki
Volani
Igralne palice
Igralni ploščki
Stoli
Več...

Šolske potrebščine
Šolske torbe in nahrbtniki
Nahrbtniki za vrtec
Peresnice
Več...

Strežniška oprema
Strežniški sistemi
Procesorji za strežnike
Hladilniki za procesorje
Matične plošče za strežnike
Pomnilniki za strežnike
Trdi diski za strežnike
Ohišja za strežnike
Napajalniki za strežnike
Več...

Apple
iMac
MacBook
Mac Pro
Mac mini
iPad, iPad mini
iPhone
iPod
Apple monitorji
Več...

Baterije
Originalne baterije
Kompatibilne baterije
Polnilne baterije USB
Več...

Oprema za streamerje
Več...


Namizni računalniki
Namizni računalniki
Delovne postaje
AiO (all in one)
Mini Pc/SFF
Barebone
Več...

Foto
Fotoaparati
Foto okvirji
Spominske kartice
Dodatki in oprema
Čitalci spominskih kartic
Več...

Tiskalniki in čitalniki
Laserski tiskalniki
Termosublimacijski tiskalniki
Brizgalni tiskalniki
Multifunkcijske naprave
Risalniki in ploterji
Velikoformatni tiskalniki
Čitalniki
Podaljšanje garancije
Več...

3D tiskalniki
3D tiskalniki
Potrošni material
Več...

Brezprekinitvena napajanja
Več...

Telefoni
Mobilni telefoni
Dodatki za mobilne telefone
Ovitki, folije in stekla
Več...

Storitve
Več...

Akcijski kompleti
Več...


Tablice in E-bralniki
Tablični računalniki
E-bralniki
Več...

Tipkovnice in miške
Tipkovnice
Kompleti
Presenterji
Miške
Podloge za miške
KVM preklopniki
Dodatki
Več...

Potrošni material
Mediji
Kartuše
Tonerji
Kasete
Več...

Mrežna oprema
Žična mrežna oprema
Brezžična mr.oprema
Mrežni kabli
Dodatki za mrežno opremo
Več...

Programska oprema
Operacijski sistemi
Pisarniški programi
Antivirusni programi
Grafični programi
Programi za strežnike
Več...

Kabli in adapterji
Kabli
Adapterji
USB tip C adapterji
Več...

Orodja
Več...